Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 59: Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có Phương trình y^2=x^3 và các Phương trình y = 0; x = 1

Câu 59:

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có Phương trình = và các Phương trình y = 0; x = 1. Tính thể tích khối tròn xoay được khi quay A.

a) Quanh trục hoành

b) Quanh trục tung

Lời giải:

= <=> y=±√( ) <=> x=∛( )

a) Ta thấy đường cong y^2=x^3 có 2 nhánh đối xứng qua Ox. Vậy khi quay quanh trục hoành ta có vật thể xoay tròn có thể tích: