Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 58: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y=(2x+1)^π

Câu 58:

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Lời giải:

a) y'=π( (2x+1)'=2 π