Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 57: Cho hình phẳng A giới hạn bởi đường cong y=e^(1/2).e^(x/2) và các đường thẳng x = 1; x = 2, y =0

Câu 57:

Lời giải:


Cho hình phẳng A giới hạn bởi đường cong y= và các đường thẳng x = 1; x = 2, y =0. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay a quang trục hoành.

Lời giải: