Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 55: Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đồ thị hàm số √cosx (0≤x<π/2)

Câu 55:

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đồ thị hàm số

và hai trục tọa độ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A quanh trục hoành.

Lời giải: