Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 54: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số y=1-1/(x+1). b) Từ đồ thị hàm số (H) suy ra cách vẽ đồ thị

Câu 54:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số

b) Từ đồ thị hàm số (H) suy ra cách vẽ đồ thị hàm số

Lời giải:

Hàm số luôn đồng biến trên khoảng (-∞; -1) và (-1; +∞)

Vậy đường thẳng x = -1 là tiệm cận đứng.

Vậy đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang.

Bảng biến thiên

Đặc biệt A(0; 0); B(1; 1/2)

⇒ Cách vẽ đồ thị ():

Lấy đối xứng đồ thị () qua trục hoành ta được đồ thị ()