Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 52: Sử dụng công thức:hãy tính gần đúng, chính xác đến hàng đơn vị, độ lớn (dB) của âm

Câu 52:

Sử dụng công thức:

hãy tính gần đúng, chính xác đến hàng đơn vị, độ lớn (dB) của âm thanh có tỉ số I/ cho trong bảng sau rồi điền vào cột trống.

STTLoại âm thanhI/IoĐộ lớn (L)
1Ngưỡng nghe1 
2nhạc êm dịu4000 
3nhạc mạnh phát từ loa6,8.108 
4Tiếng máy bay phản lực2,3.1012 
5Ngưỡng đau tai1013 

Lời giải:

STTLoại âm thanhI/IoĐộ lớn (L)
1Ngưỡng nghe10
2nhạc êm dịu400036
3nhạc mạnh phát từ loa6,8.10888
4Tiếng máy bay phản lực2,3.1012124
5Ngưỡng đau tai1013130