Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 49: Tính đạo hàm các hàm số sau: a) y=(x-1)e^2x

Câu 49:

Tính đạo hàm các hàm số sau:

Lời giải: