Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48: Tìm các giới hạn sau: limx->0((e^2-e^3x+2)/x)

Câu 48:

Tìm các giới hạn sau

Lời giải: