Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 48: Giả sử một vật từ trạng thái nghỉ khi t = 0 (s) chuyển động thẳng với vận tốc v(t)=t(5-t) (m/s)

Câu 48:

Giả sử một vật từ trạng thái nghỉ khi t = 0 (s) chuyển động thẳng với vận tốc v(t) = t(5 – t) (m/s). Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi nó dừng lại.

Lời giải:

Khi vật dừng lại nghĩa là:

=> sau 5 giây thì vật dừng lại. Vậy quãng đường vật đi được là: