Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 47: Khoảng 200 năm trước, hai nhà khoa học Pháp là Clô-zi-ut và Cla-pay. Trông thấy rằng áp lực P của hơi nước

Câu 47:

Khoảng 200 năm trước, hai nhà khoa học Pháp là Clô-zi-ut và Cla-pay. Trông thấy rằng áp lực P của hơi nước (tính bằng milimet thủy ngân, viết tắt mmHg) gây ra khi nó chiếm khoảng trống phía trên của mặt nước chứa trong một bình kín được tính bằng công thức

trong đó t là nhiệt đó C của nước, a và k là hằng số. cho biết k≈-2258,624.

a) Tính a biết khi nhiệt độ của nước là 100º thì áp suất của hơi nước là 760mmHg. (tính chính xác đến hàng phần chục)

b) Tính áp lực của hơi nước khi nhiệt độ nước là C(tính chính xác đến hàng phần chục)

Lời giải:

a) Ta có: P=760 mmHg;t=C;k≈-2258,624