Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44: Chứng minh: $\frac{7}{16} \ln (3+2 \sqrt{2})-4 \ln (\sqrt{2}+1)-\frac{25}{8} \ln (\sqrt{2}-1)=0$

Câu 44:

Chứng minh:

Lời giải:

Ta biến đổi vế trái: