Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42: Tìm sai lầm trong lập luận sau: Ta có ln e^2=2.lne =2.1=2 và ln(2e)=lne+lne=1+1=2

Câu 42:

Tìm sai lầm trong lập luận sau:

Ta có ln =2lne = 2.1 = 2 và ln(2e) = lne + lne = 1+ 1 = 2

Từ đó suy ra =2e mà e ≠ 0 nên e = 2!

Lời giải:

Lập luận trên sai lầm chỗ ln(2e) = lne +lne

Lập luận đúng là: ln(2e) = ln2 +lne