Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể tức lãi kép kì hạn 1 quý với lãi suất 1,65% một quý.

Câu 41:

Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể tức lãi kép kì hạn 1 quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu người đó có ít nhất 20 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu.

Lời giải:

Áp dụng công thức lãi kép ta có: C=A

Trong đó: A = 15; r = 1,65%, C ≥ 20

Vậy ít nhất 18 tháng người đó có ít nhất 20 triệu đồng từ số vốn ban đầu.