Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40: Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường $x=\sqrt{2 \sin 2 y}$, x=0, y=0 và y=π/2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khí quay hình B quanh trục tung.

Câu 40:

Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khí quay hình B quanh trục tung.

Lời giải: