Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Thực hiện phép tính: a) 81^(-0,75) + 1/125^(-1/3) - 1/32^(-3/5)

Câu 4:

Thực hiện phép tính:

Lời giải: