Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Thực hiện phép tính: 1/(2 - 3i)

Câu 4:

Thực hiện phép tính:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Trả lời:

Nhân cả tử và mẫu của số đã cho với lượng liên hợp ở mẫu ta được.

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao