Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 38: Đơn giản biểu thức

Câu 38:

Đơn giản biểu thức:

Lời giải: