Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 38: Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường cong y = cos(x), y = 0, x = 0, x = π/4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh hình A quanh trục hoành.

Câu 38:

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường cong y = cos(x), y = 0, x = 0, x = π/4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh hình A quanh trục hoành.

Lời giải:

Thể tích cần tìm là: