Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Viết phương trình lượng giác của các số phức sau: a) 1-i.tan π/5

Câu 36:

Viết phương trình lượng giác của các số phức sau:

Lời giải: