Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Tính

Câu 32:

Lời giải: