Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Sử dụng công thức Moa-vrơ để tính sin⁡4φ và cos⁡4φ theo các lũy thừa sin⁡φ và cos⁡φ

Câu 32:

Sử dụng công thức Moa-vrơ để tính sin⁡4φ và cos⁡4φ theo các lũy thừa sin⁡φ và cos⁡φ

Lời giải:

Theo công thức Moa-vrơ ta có:

=cos⁡4α+i sin⁡4 α

<=>(α-6 ⁡α . ⁡α+α )+4(⁡α sin⁡α-⁡α.cos⁡α )i=cos⁡4α+i sin⁡4α