Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường x = 2/y, y = 1 và y = 4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Câu 32:

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường x=2/y,y=1 và y=4. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Lời giải:

Thể tích vật cần tìm là: