Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = 0; x = 4, $y=\sqrt{x}-1$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh A trục hoành.

Câu 31:

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = 0; x = 4, \(y=\sqrt{x}-1\). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh A trục hoành.

Lời giải:

Giao điểm của đường \(y=\sqrt{x}-1\) và đường y = 0 có hoành độ giao điểm là x= 1, như vậy: