Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Cho các số phức $\mathrm{w}=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ và $\varepsilon=\frac{1}{2}(-1+i \sqrt{3})$. a) Chứng minh rằng

Câu 31:

Cho các số phức .

a) Chứng minh rằng là các nghiệm của Phương trình -w=0.

b) Biểu thức số học các số phức ;;.

Lời giải:

Vậy -w=0 hay là một nghiệm của Phương trình: -w=0

Vậy -w=0 hay là một nghiệm của Phương trình: -w=0

Vậy -w=0 hay là một nghiệm của Phương trình: -w=0

b) Các điểm A, B, C lần lượt biểu diễn các số:

nhận xét: ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều.