Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Biểu thị logarit sau đây theo logarit thập phân (rồi cho kết quả bẳng máy tính, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Câu 31:

25;8;⁡0,75;⁡1,13

Lời giải: