Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một lục giác đều có tâm là gốc O trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu diễn số i.

Câu 3:

Xác định các số phức biểu diễn bởi các đỉnh của một lục giác đều có tâm là gốc O trong mặt phẳng phức, biết rằng một đỉnh biểu diễn số i.

Lời giải:

Gọi lục giác đều là ABCDEF, trong đó A là biểu diễn cho số i.

Suy ra A(0; 1) và góc (hình vẽ)

Vậy sáu số phức cần tìm là: