Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Gọi (C) là đồ thị hàm số của y = lnx và (D) là một tiếp tuyến bất kì của (C). chứng minh rằng trên (0; +∞), (C) nằm ở phía dưới của đường thẳng (D).

Câu 3:

Gọi (C) là đồ thị hàm số của y = lnx và (D) là một tiếp tuyến bất kì của (C). chứng minh rằng trên (0; +∞), (C) nằm ở phía dưới của đường thẳng (D).

Lời giải:

nên đồ thị hàm số y = lnx lồi trên (0; +∞) nên đường tiếp tuyến D luôn nằm trên đồ thị C. (đpcm)