Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = -1 và x = 1, biết rằng thiết diện vuông góc

Câu 29:

Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = -1 và x = 1, biết rằng thiết diện vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (-1≤ x < 1) là một hình vuông cạnh 2 √(1- ).

Lời giải:

Diện tích của thiết diện là :

Thể tích của vật thể cần tìm là: