Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi a) Đồ thị hàm số y=⁡cos^2(x), trục hoành, trục tung và đường thẳng x=pi

Câu 27:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Đồ thị hàm số y=⁡x, trục hoành, trục tung và đường thẳng x=π

b) Đồ thị hai hàm số y=√x và y=∛x

c) Đồ thị hai hàm số y= và y=- trong miền x > 0

Lời giải:

a) Diện tích S cần tìm:

b) Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y=√x và y=∛x là nghiệm của phương trình:

c) Phương trình hoành độ giao điểm đồ thị hai hàm số:

y= và y=- (với x > 0)

=- <=> -=0