Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Hãy tìm lôgarit của mỗi số sau theo cơ số 3.Lời giải:⁡3=1;⁡⁡81=⁡=4 ⁡3=4

Câu 27:

Lời giải:


⁡3=1;⁡⁡81==4 ⁡3=4