Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Đồ thị hàm số y=x^3-x+1 tiếp xúc tại điểm (1; 1) với: A Parabol y=2x^2-1

Câu 27:

Đồ thị hàm số y=-x+1 tiếp xúc tại điểm (1; 1) với:

A. Parabol y=-1   

B. parabol y=

C. parabol y=-+2x   

D. đường thẳng y=2x+1

Lời giải:

Phương trình tiếp tuyến của đô thị hàm số y=-x+1 tại điểm (1; 1) là y=2x-1, đây cũng là Phương trình tiếp tuyến của parabol y= tại điểm (1; 1). Vậy đồ thị hàm số tiếp xúc với (P): y= tại (1;1) nên ta chọn B.