Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Tính các tích phân sau: a) ∫xcos(2x)dx

Câu 25:

Tính các tích phân sau:

Lời giải:

=>=+1 <=> 2udu= dx

x = 0 => u = 1; x = 1 => u = √2