Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Tính các tích phân sau: a) ∫(x^2)(e^(x^3))dx

Câu 24:

Tính các tích phân sau:

Lời giải:

Đặt u=1+sinx => cosxdx=du; x=0 => u=1; x=π/2 => u=2