Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Tính $\left(\frac{4 i}{1+i \sqrt{3}}\right)^{6} ; \frac{(\sqrt{3}+i)^{5}}{(1-i \sqrt{3})^{11}}$

Câu 23:

Lời giải: