Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Tìm các giá trị để hàm số f(x) = (x^2+mx-1)/(x-1) có cực đại và cực tiểu

Câu 22:

Tìm các giá trị để :có cực đại và cực tiểu.

Lời giải:

Tập xác định: D = R\{1}

Đạo hàm:

Phương trình (*) có nghiệm x ≠ 1 khi và chỉ khi:

– 2.1 + 1- m ≠ 0 hay m ≠ 0

Hàm số có cực đại và cực tiểu khi và chỉ khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 1, nghĩa là:

Vậy f(x) có cực đại và cực tiểu khi và chỉ khi m > 0