Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Chứng minh rằng: a) ∫f(x)dx = ∫f(1-x)dx

Câu 22:

Chứng minh rằng:

Lời giải:

Đặt x = 1 – t => dx = -dt; x = 0 => t = 1; x = 1 => t = 0

Thay vào (*) ta được: