Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tìm: a) $\int(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}) d x$

Câu 2:

Tìm:

Lời giải: