Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Tính a) $\int_{0}^{1} \sqrt{t^{5}+2 t}\left(2+5 t^{4}\right) d t$

Câu 19:

Tính

Lời giải:

=> =+2t => 2udu = (+2)dt

Với t = 0 => u = 0; t = 1 => u = \(\sqrt{3}\)