Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Đơn giản biểu thức:

Câu 19:

Đơn giản biểu thức:

Lời giải: