Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau:

Câu 17:

Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau:

Lời giải:

a) Đặt \(u=\sqrt{x+1} \Rightarrow u^{2}=x+1 \Rightarrow 2 u d u=d x\)

Đổi cận: x=0 => u=1; x=1 => u=√2