Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Tính các biểu thức: $\left(0,5^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{8}} ; 2^{2-3 \sqrt{5}} \cdot 8^{\sqrt{5}} ; 3^{1+2 \sqrt[3]{2}}: 9^{\sqrt[3]{2}}$

Câu 15:

Tính các biểu thức:

Lời giải: