Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Tính các tích phân sau: a) 0∫1 dx/(x^2+1)

Câu 14:

Tính các tích phân sau:

Lời giải:


c) Theo công thức tích phân từng phần, ta có: