Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một vật chuyển động với vận tốc v(t) = 1 – 2sin2t (m/s). Tính quãng thời gian đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ điểm t = 0 (s) đến thời điểm t=3π/4 (s)

Câu 14:

a) Một vật chuyển động với vận tốc v(t) = 1 – 2sin2t (m/s). Tính quãng thời gian đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ điểm t = 0 (s) đến thời điểm t=3π/4 (s)

b) Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = 160 -10t (m/). Tính quãng đường vật di chuyển được từ t = 0 đến thời điểm mà vật dừng lại.

Lời giải:

a) Quảng đường S đi được từ t = 0(s) đến t=3π/4 (s) là

b) Khi vậy dừng lại thì v(t) = 0 ,=> 160 – 10t = 0 <=> t= 16(s) vậy quãng đường đi được từ t = 0 đến khi dừng lại là: