Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn từng điền kiện sau: a) z^2 là số thực âm

Câu 12:

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn từng điền kiện sau:

a) là số thực âm

b) là số ảo

c)

Lời giải:

a) Ta có ==(- )+2abi

là số thực âm nên

Vậy các điểm cần tìm là trục ảo trừ đi điểm gốc O(0; 0)

b) =(- )+2abi là số ảo khi -=0 <=> a=±b

Vậy tập hợp các điểm là hai đường phân giác của góc tạo bởi trục thực và trục ảo.

Vậy tập hợp các điểm cần tìm là hợp của trục thực và trục ảo.

Vậy tập hợp các điểm là trục ảo bỏ đi điểm I(0; 1) biểu diễn số i.