Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 110: Phương trình log2(4x)-⁡logx/2(2)=3 có bao nhiêu nghiệm. A. 1 nghiệm

Câu 110:

Phương trình 4x-⁡2=3 có bao nhiêu nghiệm.

A. 1 nghiệm   

B. 2 nghiệm   

C. 3 nghiệm   

D. vô nghiệm

Lời giải:

ĐKXĐ: x > 0; x ≠ 2 phương trình tương đương với:

Đáp án B.