Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Tập hợp xác định của các hàm số sau: a) y=log(1-log(x^2-5x+16))

Câu 11:

Tập hợp xác định của các hàm số sau:

Lời giải:

a) Hàm số y=log⁡(1-log⁡(-5x+16)) xác định khi:

<=> -5x+6<0 <=> x ∈(2;3)

Vậy tập xác định của hàm số là khoảng (2; 3)