Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 109: Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=⁡loga(x); y=logb(⁡x); y=logc(⁡x) (a, b, c dương khác 1)

Câu 109:

Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=⁡x;y=⁡x;y=⁡x (a, b, c dương khác 1) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của logarit, hãy so sánh 3 số a, b, c.

A. a > b > c   

B. c > a > b

C. b > a > c   

D. c > b > a

Lời giải:

Với x > 0 thì hàm số y= x nghịch biến nên 0 < c < 1

Với x > 0 thì hai hàm số y= x và y=x đồng biến nên a > 1; b > 1.

Dựa vào đồ thị với x > 1, ta có x > x nên a < b

Vậy c < a < b

Đáp án C.