Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Vì sao có thể coi trồng cây công nghiệp lâu năm cũng giống như là trồng rừng ở

Câu 5:

Vì sao có thể coi trồng cây công nghiệp lâu năm cũng giống như là trồng rừng ở Tây Nguyên?

Lời giải:

Tây Nguyên là vùng thượng nguồn của dải đồng bằng phía Đông nước ta, được xem là nóc nhà của Đông Dương, vì vậy việc trồng cây công nghiệp lâu năm cũng ở đây cũng góp phần lớn trong việc hạn chế hạn hán, sạt lở đất đai… gây ảnh hưởng vùng hạ lưu phía dưới.