Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Từ nhận xét trên, hãy rút ra đặc điểm phân bố đàn gia súc ở nước ta: Lời

Câu 4:

Từ nhận xét trên, hãy rút ra đặc điểm phân bố đàn gia súc ở nước ta:

Lời giải:

- Gia súc nước ta phân bố khác nhau ở các vùng: trâu phân bố chủ yếu ở các vùng đồi núi thấp, với khí hậu mùa đông lạnh; đàn bò thích hợp với khí hậu khô nóng ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ; đàn lợn tập trung ở các vùng có nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp và các vùng đồng bằng, ven thành phố.