Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Từ kiến thức đã học, hãy giải thích: Lời giải: Vì sao các khu công nghiệp tập trung

Câu 4:

Từ kiến thức đã học, hãy giải thích:

Lời giải:

Vì sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung?

- Đây là những vùng nằm trong các vùng kinh kinh tế trọng điểm (miền Bắc, miền Trung và phía Nam).

- Có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tại chỗ phong phú.

- Nguồn lao động dồi dào, có chất lượng cao, người dân sớm tiếp cận với kinh tế thị trường nên thích ứng nhanh chóng trong quá trình đổi mới.

- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ công nghiệp khá tốt.

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước.

Vì sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước? Vì hội tụ những thuận lợi về tự nhiên, kinh tế - xã hội:

- Thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc và phía Nam, là hai đầu mối giao thông vận tải lớn nhất cả nước; gần các cảng biển lớn; gần các vùng giàu có về nguyên, nhiên liệu.

- Về tự nhiên: khí hậu nhiệt đới, địa hình đồng bằng rộng lớn bằng phẳng thuận lợi để xây dựng các nhà máy xí nghiệp; nguồn nước dồi dào.

- Về kinh tế - xã hội: dân cư đông đúc nhất, có trình độ dân trí cao và năng động, thị trường tiêu thụ lớn, cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện; thu hút nguồn đầu tư; là các trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước.